Ποιότητα

Εγγύηση Ποιότητας

Οι βασικές αρχές που διέπουν την πολιτική της εταιρείας μας είναι οι εξής:

 • Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με έμφαση στην ποιότητα της μετάφρασης, της επεξεργασίας και της παρουσίασης.
 • Υψηλό επίπεδο ανταπόκρισης στις ανάγκες και στις απαιτήσεις ποιότητας των πελατών.
 • Ανταγωνιστικότητα.
 • Κάλυψη των προσδοκιών και των απαιτήσεων σε σχέση με τις έγκαιρες παραδόσεις.
 • Εφαρμογή και συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015 και το EN 17100:2015, το οποίο είναι σχεδιασμένο να βελτιστοποιεί την αποτελεσματικότητα και την απόδοση του έργου μας.
 • Συνεχής παρακολούθηση της νομοθεσίας και της εφαρμογής όλων των νόμων και των κανονισμών που ισχύουν.
 • Το Ανθρώπινο Δυναμικό είναι το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας. Όλοι οι εσωτερικοί μεταφραστές μας διαθέτουν εμπειρία και ιδιαίτερα υψηλά προσόντα, συνήθως μεταπτυχιακού επιπέδου. Μεταφράζουν μόνο από τη γλώσσα-πηγή προς τη μητρική τους γλώσσα, ενώ η εργασία τους ελέγχεται πάντα από δεύτερο εσωτερικό μεταφραστή.
 • Επίσης, διαθέτουμε εκσυγχρονισμένες διοικητικές διαδικασίες που χαρακτηρίζονται από προνοητικότητα και ελαχιστοποιούν τυχόν διορθωτικές ενέργειες σε μεταγενέστερα στάδια, δημιουργώντας έτσι μια ευχάριστη και παραγωγική εργασιακή σχέση με τους πελάτες μας.
 • Κάθε εργασία που προσφέρουμε καλύπτεται από εγγύηση 100% ποιότητας και έγκαιρης παράδοσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν εκδίδουμε τιμολόγιο, εάν ο πελάτης βρει έστω και ένα σοβαρό λάθος ή εάν η εργασία δεν παραδοθεί εγκαίρως. Η εγγύηση ποιότητας της εταιρείας μας ισχύει μόνο για έργα τα οποία επεξεργαζόμαστε εξ ολοκλήρου στη EuroGreek.

Όλοι εμείς –η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της EuroGreek– δηλώνουμε τη δέσμευσή μας όσον αφορά την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων και τη συμμόρφωση με τις παραπάνω αρχές. Είμαστε υπερήφανοι για την εργασία μας και πιστεύουμε ότι διασφαλίζοντας την ικανοποίηση των πελατών, διασφαλίζουμε τη δική μας ικανοποίηση.

Αναθεώρηση μεταφράσεων τρίτων

Αναλαμβάνουμε την αναθεώρηση/επιμέλεια μεταφράσεων τρίτων με βάση την κατανόηση ότι η Εγγύηση ποιότητας δεν ισχύει*. Παρότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διορθώνουμε και να βελτιώνουμε τη μετάφραση, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η αναθεωρημένη έκδοση θα είναι στο επίπεδο που αναμένει ο πελάτης ή ο τελικός πελάτης.

**Η Εγγύηση ποιότητας της εταιρείας μας ισχύει μόνο για έργα τα οποία επεξεργαζόμαστε 100% στη EuroGreek.


Εμπιστευτικότητα

Όλα τα μέλη του προσωπικού (τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι εξωτερικοί μεταφραστές) δεσμεύονται από ιδιαίτερα αυστηρές Συμφωνίες Μη Κοινοποίησης. Τα μέλη του προσωπικού δεν επιτρέπεται να αντιγράφουν ή να παίρνουν αντίγραφα σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή εκτός γραφείου. Επιπλέον, όλα τα έντυπα καταστρέφονται μέσω ενός καταστροφέα εγγράφων, σύμφωνα με την περίοδο διατήρησης που επιβάλλει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας.


Προστασία Δεδομένων

 1. Όλοι οι εσωτερικοί και εξωτερικοί μεταφραστές και αναθεωρητές της εταιρείας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό της EuroGreek δεσμεύονται από αυστηρές συμφωνίες μη κοινοποίησης. Όλα τα ηλεκτρονικά δεδομένα φυλάσσονται με ασφάλεια στους διακομιστές εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας. Τα ευαίσθητα δεδομένα καταστρέφονται, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του έργου.
 2. Όλα τα έντυπα και τα ενδιάμεσα αρχεία που δημιουργούνται στη EuroGreek από αρχεία-πηγή ή αρχεία αναφοράς του πελάτη καταστρέφονται εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση του έργου.
 3. Όλο το Υλικό Πελάτη που λαμβάνεται, όπως αυθεντικά έγγραφα, CD, DVD κ.λπ. επιστρέφονται κατόπιν αιτήματος του πελάτη ή καταστρέφονται από τη EuroGreek εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση του έργου.
 4. Εάν δεν υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες, όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία-πηγή, τα αρχεία αναφοράς και τα αρχεία-στόχος του έργου έχουν περίοδο διατήρησης 5 ετών με περιορισμένη πρόσβαση.

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα, με τους κατόχους των οποίων δεν συνάπτουμε συμβάσεις εργασίας, διαγράφονται μόνιμα.

Επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού

Οι ελάχιστες απαιτήσεις που θέτουμε προκειμένου να προσθέσουμε έναν μεταφραστή στην ομάδα εσωτερικών συνεργατών μας είναι οι εξής:

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών, π.χ. πτυχίο ή μεταπτυχιακό στη μετάφραση.
 • Για ειδικευμένες μεταφράσεις, πανεπιστημιακός τίτλος ή εργασιακή εμπειρία στον σχετικό τομέα, π.χ. πτυχίο στη μηχανολογία.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στη θεματική ενότητα δεν απαιτείται, είναι όμως ευπρόσδεκτος.
 • Τίτλος σπουδών στη γλώσσα πηγή, π.χ. Diploma στα Αγγλικά.
 • Τουλάχιστον διετής ή αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία στη μετάφραση.
 • Επιτυχή αποτελέσματα σε μια σειρά δοκιμών, οι οποίες πραγματοποιούνται στα γραφεία μας και αποδεικνύουν τη γλωσσική ικανότητα, την ακρίβεια, τη συνέπεια και το κατάλληλο ύφος στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα.

Τα κριτήριά μας υπερβαίνουν τα αντίστοιχα του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Μετάφραση του Institute of Linguists.

Μετά από επιτυχή περίοδο 2 μηνών υπό την καθοδήγηση έμπειρου ειδικού, ο μεταφραστής γίνεται μέλος της ομάδας των εσωτερικών συνεργατών της εταιρείας μας.
Περίπου 1 στους 100 επίδοξους μεταφραστές καταφέρνει αρχικά να μπει στη λίστα με τους επικρατέστερους υποψήφιους, προτού του/της γίνει πρόταση για μια θέση πλήρους απασχόλησης στα γραφεία μας.

Επιπλέον, το προσωπικό μας αξιολογείται συνεχώς, καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής του στη EuroGreek, υπολογιζόμενη σε ετήσια βάση. Κάθε αξιολόγηση συζητείται και σχολιάζεται τόσο από τον εργαζόμενο υπό αξιολόγηση όσο και τον ανώτερό του/της (τον εκάστοτε Διευθυντή Τμήματος).

Πολιτική σε θέματα ποιότητας

Πρωταρχικοί στόχοι της EuroGreek Translations Limited, όσον αφορά το όραμα και τις αξίες της, είναι οι εξής:

 • Εξειδίκευση σε τομείς εστίασης
 • Συνεχής ποιοτική και ποσοτική βελτίωση υπηρεσιών
 • Αποτελεσματική και υπεύθυνη διαχείριση των αναγκών των πελατών, με τη χρήση υπερσύγχρονης τεχνολογίας

Αποστολή της EuroGreek είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα των γλωσσών –από απλές μεταφράσεις έως ηλεκτρονική σελιδοποίηση εντύπων, ηλεκτρονική σελιδοποίηση για το Διαδίκτυο, τοπική προσαρμογή και δοκιμές– που επεξεργάζονται αποκλειστικά εξειδικευμένοι εσωτερικοί συνεργάτες στη μητρική τους γλώσσα.

Οι βασικές αρχές που διέπουν την πολιτική της εταιρείας είναι οι εξής:

 • Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με έμφαση στην ποιότητα της μετάφρασης, της επεξεργασίας και της παρουσίασης.
 • Υψηλό επίπεδο ανταπόκρισης στις ανάγκες και στις απαιτήσεις ποιότητας των πελατών.
 • Ανταγωνιστικότητα.
 • Κάλυψη των προσδοκιών και των απαιτήσεων σε σχέση με τις έγκαιρες παραδόσεις.
 • Το Ανθρώπινο Δυναμικό είναι το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας.
 • Εφαρμογή και συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015 και το EN 17100:2015, το οποίο είναι σχεδιασμένο να βελτιστοποιεί την αποτελεσματικότητα και την απόδοση του έργου μας.
 • Συνεχής παρακολούθηση της νομοθεσίας και της εφαρμογής όλων των νόμων και των κανονισμών που ισχύουν.

Όλοι εμείς –η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της EuroGreek– δηλώνουμε τη δέσμευσή μας όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της εταιρείας και τη συμμόρφωση με τις παραπάνω αρχές. Πιστεύουμε ότι, διασφαλίζοντας την ικανοποίηση των πελατών διασφαλίζουμε τη δική μας ικανοποίηση και υπερηφάνεια για την εργασία μας.

Πιστοποιήσεις

Η EuroGreek Translations Limited έχει πιστοποιηθεί από την Lloyds Register Quality Assurance για τα εξής:

ISO 9001:2015 (PDF)
EN 17100:2015 (PDF)

Η Lloyds Register Quality Assurance διενεργεί εξαμηνιαίες επιθεωρήσεις σε ετήσια βάση. Επίσης, διενεργούνται εσωτερικές επιθεωρήσεις κάθε έξι μήνες από τον εσωτερικό Διευθυντή Διασφάλισης Ποιότητας.


Ιδιότητες μέλους:

Η EuroGreek Translations Limited είναι:


Ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης

Προκειμένου να παρέχουμε στους πελάτες μας απόλυτη σιγουριά, έχουμε ασφαλιστήριο συμβόλαιο Επαγγελματικής Ευθύνης με την HISCOX, την ασφαλιστική εταιρεία που έχει επιλέξει η ATC, για το ποσό των 5 εκατομμυρίων λιρών Αγγλίας.


Ορίζουμε τα πρότυπα

Ο Νίκος Λουκαΐδης (Διευθύνων Σύμβουλος) διατέλεσε Διορθωτής για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα του Chartered Institute of Linguists στη Μετάφραση (Αγγλικά προς Ελληνικά), το οποίο αποτελεί επίσημο ακαδημαϊκό προσόν για τους επαγγελματίες μεταφραστές.

Η Αντιγόνη Διαλινού (Διευθύντρια Παραγωγής) είναι Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (Π.Ε.Ε.Μ.Π.Ι.Π.).

Έτσι, η EuroGreek συμβάλλει σημαντικά στον καθορισμό των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προτύπων για τον ελληνικό τομέα του κλάδου της μετάφρασης.

Σχετικά με εμάς

Αποστολή της EuroGreek είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα των γλωσσών: από απλά μεταφραστικά έργα έως ηλεκτρονική σελιδοποίηση εντύπων (DTP), σχεδίαση και υλοποίηση ιστοσελίδων σε διάφορες γλώσσες, τοπική προσαρμογή και έλεγχο σωστής λειτουργίας λογισμικού.

Επικοινωνία

Γραφείο Λονδίνου
590 Green Lanes
London, N13 5RY - UK


Γραφείο Αθήνας
Σάκη Καράγιωργα 93
Αθήνα 166 75 - Ελλάδα
Τηλ: +30 2109628559
production[at]eurogreek.com